Roland tr-606

Visualisation & Musik av Dennis Törner. Cad modell av frank.n.stine